Toelichting

De voorgezongen koorarrangementen van Prevoices zijn bijna steeds 5-stemmig. Ze zijn meestal gemaakt voor sopraan, hoge alt/mezzo, (contra-)alt, tenor en bas/bariton. Als je met de koptelefoon op goed luistert, dan hoor je links de mezzo’s/alten, de tenorpartij links van het midden, de sopraanpartij centraal in het midden, de bassen rechts van het midden, en de (contra-)alten rechts.

De veelstemmigheid en positionering heeft zijn redenen. Door de veelstemmigheid kunnen ook uiteenlopende zang- en arrangeerrollen (melodiewisseling, boven-, onder-, tegenstemmen, harmonische basis, etc) beter tot hun recht komen. Daarnaast is er de vaak voorkomende overmaat aan vrouwen in een koor, wat er mee wordt rechtgetrokken. En tegenwoordig zingen tenoren hoger (stemspierkracht) en alten juist lager (lengte stembanden) dan vroeger. De lage alten zingen in onze arrangementen dan ook regelmatig lager dan de tenoren.

Elke stempartij wordt altijd door 2 of 3 verschillende prevoiceszangers voorgezongen. Zo hoor je binnen elke stemgroep al meteen een koorklank en vergis je je niet vanwege toevallige (on)hebbelijkheden van één voorzanger.

Let op de muzikale interactie tussen de verschillende stempartijen in onze arrangementen. Dat kun je uitbuiten door het binnen je koor te visualiseren.

Je hoort meestal de totaalmix van het nummer, soms is de a capella zangmix ook toegevoegd. Het totaal klinkt vaak complex en moeilijk. Toch zijn de zangpartijen voor gewone, niet geschoolde zangers heel goed te doen. Dat is in de praktijk bewezen. Onze koorarrangementen zijn altijd eerst getest bij onder meer:
VoxFive
Euphonion Singers
Popkoor WatZUP
Popkoor HoorHaar
Opwekkingskoor Hodaya
Gospelkoor Colours

Bezoek ook eens ons YouTube kanaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *